Jeden z wolontariuszy przyniósł do nas wyjątkową puszkę WOŚP. Była ona wypełniona tylko gotówką, w formie banknotów i żadnego bilonu…

Bilon, który jednak wpłynął do sztabu, można liczyć na kilogramy.